Ekonomitjänster

Vi är redovisningskonsulter med erfarenhet. Vi har experter inom redovisning, koncernredovisning samt rapportering

Vi är ekonomikonsulter som i huvudsak arbetar med molnbaserade redovisningssystem. Detta ger en flexibel arbetssituation både för oss och kunderna. Vi tar ansvar att sköta hela eller delar av redovisningen åt ditt företag, du väljer själv om vi skall sköta all redovisning eller om Du vill behålla vissa arbetsuppgifter som leverantörsbetalningar, utfärda kundfakturor med flera uppgifter. Oavsett vad du väljer, ger alltid våra konsulter dig löpande, aktuell och anpassad rådgivning kring din verksamhet. Nedan listar vi några av de tjänster som vi tillhandahåller. Söker Du pålitlig redovisningskompetens, kontakta oss och diskutera hur vi kan tillgodose Dina krav och behov!

Löpande redovisning

Allt företagande kräver att redovisningen fungerar. Vi hjälper Dig med alla arbetsuppgifter som du önskar delegera/outsourca. Vi kan sköta Din löpande bokföring, fakturering, betalningar, löner med mera. Vid ett månadsskifte sammanställer vi resultat- och balansrapporter som är anpassade till Dina …
läs mer

Löneadministration

Vi sköter löner för företag med varierande antal anställda från en (1) person och uppåt. Vi kan erbjuda olika lösningar som exempelvis tidrapportering samt attest av tidrapportering i mobil. Vi har erfarenhet att arbeta med olika löneprogram som Fortnox, BL, Visma med flera lönesystem.
läs mer

Årsbokslut och Årsredovisning

När räkenskapsåret är slut upprättar vi årsbokslut och årsredovisning samt ansvarar för kontakterna med era eventuella revisorer. Vi har företag som sköter sin löpande redovisning och där vi upprättar årsbokslut och årsredovisning samt för vissa företag även koncernredovisning.
läs mer

Inkomstdeklaration

Som den sista aktiviteten I redovisningsprocessen upprättar vi inkomstdeklarationen som baseras på de slutliga årsredovisningen.
läs mer

Rådgivning

Behöver Du rådgivning oavsett komplexitet hjälper vi Dig. Några av de områden där vi kan hjälpa Dig är skattefrågor, frågor gällande rapportering till myndigheter om Din verksamhet har krav på myndighetsinsyn/kontroll.
läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå