Vision och affärsidé

Det börjar alltid med en sak - rätt man eller kvinna på rätt plats. För att nå framgång krävs erfarenhet, målmedvetenhet, rätt inställning och viljan att nå målet. Oavsett vad Du vill uppnå eller skapa för mervärde på en redan konkurrensutsatt marknad krävs att Du kan attrahera människor, människor med rätt kompetens med viljan, engagemanget och förmågan att nå det uppsatta målet. I vårt fall innebär detta att vi är en professionell outsourcad ekonomiavdelning för såväl de mindre som de medelstora företagen

Vision

Vår strävan är att vara en professionell och attraktiv aktör gällande ekonomisk redovisning på den svenska marknaden. Detta skall vi åstadkomma genom utbildning och utveckling av medarbetarna och erbjuda en professionell hantering av löpande redovisning, skattefrågor, bokslut och årsredovisningar.

Affärsidé

Vi skall tillgodose kundernas krav genom att alltid tillhandahålla professionell kompetens inom hela redovisningsområdet. Vår strävan är att erbjuda spetskompetens som utvecklar våra kunder och den verksamhet som kunderna bedriver.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå