Projektledning

Projekt skall uppnå resultat!

Känner du att dina projekt tar för mycket tid? Skulle Du vilja ägna mer tid till att foku­sera på verksamhetens framtid och dina kunder? Var hittar du projektledare som har bred erfarenhet från olika typer av projekt och organisationer och som uppfyller dina krav på erfarenhet och kapacitet? De som är kvalificerade inom din organisation är antingen upptagna eller har redan vandrat vidare i karriären.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från olika typer av projekt - såväl verkamhets-, organisaitons-, implementerings-, utvecklings- som affärsutvecklingsprojekt. En erfaren projektledare som är och har varit framgångsrik i olika typer av projekt är den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Denna breda och tunga erfarenhet ger dem en unik förutsättning att förstå just din situation, vad det gäller både möjligheter och risker.

Önskar ni mer information om hur vi arbetar i projekt. Läs nedanstående PDF-dokument!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå