Om oss

PlanIT Consulting AB bildades år 2000 med fokus på projektledning, verksamhets- och organisationsutveckling med syfte att effektivisera det dagliga arbetet inom företagens ekonomiavdelningar. Vi har därvid ägnat en stor del av vår tid till att implementera nya ekonomisystem, effektivisera befintliga system inklusive ekonomi- och redovisningsrutiner. Detta arbete har gett oss kunskap om hur ekonomi- och redovisningsrutiner fungerar på såväl mikro- som makronivå. Våra konsulter har lång erfarenhet av att vara ansvariga för löpande redovisning, upprätta årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisning enligt IFRS samt driva komplexa ekonomiprojekt inom såväl privat verksamhet det vill säga börsnoterade företag, medelstora och mindre företag som stat, kommuner och landsting. Här nämner vi några företag och organisationer hos vilka vi har vi varit och är engagerade ekonomi- och redovisningskonsulter med uppdraget att ta ansvar för löpande redovisning, bokslut, årsbokslut, årsredovisningar samt koncernredovisning; - SSAB, Telia, Stockholms läns landsting, CSN, Mittuniversitet, Unibet, Visma Services, Remium Nordic AB, Remium Aktiv förvaltning AB (RAF) med flera företag och organisationer.

Genom våra uppdrag har vi skaffat oss en omfattande kunskap och erfarenhet av redovisnings-/ekonomiuppdrag inklusive tillämpning av IFRS.

Kundbemötande

Inom PlanIT är vi måna om att ha nöjda kunder. Detta skall präglas av vänlighet och respekt från kundsamtal, via avtal och under hela redovisningsprocessen. Vi vill kunna möta och se att våra kunder är nöjda med vårt löpande arbete och support/rådgivning och att vi därigenom kan skapa långvariga kundrelationer.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå