Ekonomi- och redovisningstjänster samt koncernredovisning enligt IFRS

Vår vision och affärsidé

För att nå framgång krävs erfarenhet, målmedvetenhet, rätt inställning och viljan att nå målet.

Ekonomitjänster

Vi är redovisningskonsulter med erfarenhet. Vi har experter inom redovisning, koncernredovisning samt rapportering

Om oss

Inom PlanIT är vi måna om att ha nöjda kunder. Detta skall präglas av vänlighet och respekt från kundsamtal, via avtal, under hela räkenskapsåret med löpande redovisning

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå